Media & News

05.09.2018 - Anunt public privind decizia evaluării impactului asupra mediului pentru proiectul: „Construire clădire de birouri (P+1), hală producție piese metalice (P+1p), hală producție piese metalice (P) și împrejmuire teren”

           S.C. INDUSTRIAL PRODCOM S.R.L., titular al proiectului: Construire cladire de birouri (P+1), hala productie piese metalice (P+1p), hala productie piese metalice (p) si imprejmuire teren anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj: proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului, proiect propus a fi amplasat în com. Carcea, sat Carcea, Str. Recunostintei, nr. 5.

          Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Dolj din Craiova, str. Petru Rareş, nr. 1, în zilele luni-joi intre orele 800-1630 si vineri orele 800-1400, precum şi la următoarea adresă de internet office@apmdj.anpm.ro.

          Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 11.09.2018.

24.07.2018 - Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
 

           S.C. INDUSTRIAL PRODCOM S.R.L. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Construire cladire de birouri (P+1), hala productie piese metalice (P+1p), hala productie piese metalice (p) si imprejmuire teren, propus a fi amplasat în com. Carcea, sat Carcea, Str. Recunostintei, nr. 5.


            Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Agentia pentru Protectia Mediului Dolj, str. Petru Rares, nr. 1, Craiova, jud. Dolj şi la sediul S.C. INDUSTRIAL PRODCOM S.R.L., Bd. Decebal, nr.70, bl. 21, ap. 14, Craiova, jud. Dolj, în zilele de luni-joi, între orele 9:00-16:30 si vineri intre orele 8:00-14:00 .


            Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj, str. Petru Rares, nr. 1, Craiova, Dolj.